facebook  linkedin  twitter

Op bezoek bij en goede gesprekken met inspirerende mensen

Han en Els uit Wittevrouwen

“Oh, uit zo'n apparaat lust ik wel een kopje”. Op de koffie komen Han en Els; twee dames met bruisende ideeën voor het voormalig gevang op het Wolvenplein. Nadat ze vorig jaar al eens kwamen kennismaken, zijn ze nu verder op zoek naar concreet advies en een luisterend oor voor hun plannen.

Het gesprek gaat over het oude huis van bewaring in Utrecht. Een markant gebouw met betraliede ramen en een hoge muur, uitkijkend op de stadsbuitengracht aan de kant van het Griftpark. Een stukje Utrecht dat de gemiddelde Utrechter wel ziet, maar waar hij niet snel komt. Door die hoge muur en het kleine aantal toegangswegen.
Het pand is van de Rijksoverheid, maar wordt in de verkoop gezet. Het is een rijksmonument en zal daarom slechts beperkte ontwikkelmogelijkheden hebben. Tegelijkertijd roept het gebouw juist ook veel creativiteit en inspiratie op voor allerhande ontwikkelingen. Omdat het binnen de gemeentegrenzen van Utrecht staat, is het van belang welke bestemming het gaat krijgen. En omdat daar gaat de gemeenteraad over beslist, willen Han en Els contact.

Het gesprek is geanimeerd en informatief. Besproken worden de besluitpunten in het ingewikkelde proces rondom visies en bestemmingsplannen. De invloed die de raad wel en niet heeft en in hoeverre de omwonenden daar een stem in hebben.
Maar vooral gaat het over de ideeën zelf. Hoeveel woningen er kunnen komen. En of er vooral nieuwe Nederlanders of oude Utrechters zouden moeten wonen. Met een culturele broedplaats en flexwerkplekken of juist recreatie en een pittoresk hotelletje.
Han en Els willen graag weten wat de VVD wil.


Ik geef aan dat de VVD graag wil dat dit prachtige erfgoed in enige mate toegankelijk is voor iedereen. En dat wonen om verschillende redenen een deel van de bestemming moet kunnen zijn: omdat de stad woonruimtes nodig heeft, omdat het belangrijk is dat het geen dode hoek wordt en omdat het gebiedje waarde heeft en ook financiële waarde moet kunnen opbrengen.

We spreken af er binnenkort samen een rondleiding te doen. En dat we contact houden over de besluitvormende stappen in het proces.

Wordt vervolgd...