facebook  linkedin  twitter

Oude blogs op volgorde van datum

VVD wil rookpreventie als topprioriteit voor jeugdgezondheidsbeleid

d.d. 5 juni 2014

De jeugd in Utrecht doet het goed: minder kinderen worden gepest, meer kinderen ontbijten, minder kinderen drinken weleens alcohol en op school zitten ze lekkerder in hun vel. Tenminste, dat laat de Utrechtse Jeugdmonitor 2013 zien. De Utrechtse Jeugdmonitor is hét integrale meetinstrument voor de Utrechtse jeugd, zo claimt het college van B&W in de publicatie die vandaag aan de orde komt in de raadscommissie Mens & Samenleving. En daarmee wordt een zorgwekkend feit over het hoofd gezien: de Utrechtse jeugd rookt het meest van alle jeugd in Nederland. 

De VVD vraagt in de commissievergadering aandacht voor het rookpreventiebeleid. “Ik zie, lees en vergader regelmatig over alcoholpreventie en -handhaving, het is bijna een hype”, zegt woordvoerder gezondheid en jeugd Judith Tielen van de VVD. “Maar over roken lees en hoor ik niets van het college. Terwijl roken veel verslavender en schadelijker is voor de gezondheid.“
Utrecht voert de lijsten aan als het gaat om het percentage jongeren dat rookt: 30% van de jongeren tussen 12 en 25 rookt (wel eens), zo blijkt uit de landelijke Jeugdmonitor van het CBS. Daarmee wijkt Utrecht aanzienlijk af van de andere G4-steden waar tussen 20 en 24% van de jongeren rookt.
De VVD wil dat het college op korte termijn voorstellen doet hoe het rookpreventiebeleid in Utrecht kan worden geïntensiveerd. De VVD wil dat jongeren  goed op de hoogte zijn over de gezondheidsrisico’s  van roken. Raadslid Judith Tielen: “Wat de VVD betreft is roken topprioriteit in het Utrecht jeugdgezondheidsbeleid”.