facebook  linkedin  twitter

Oude blogs op volgorde van datum

Voor wie de nuance zoekt...

De introductiecommissie van studentenvereniging C.S. Veritas in het jaar 1991 liet zich inspireren door de reclamecampagne van het NRC Handelsblad toen zij een motto koos om de 400 nieuwe leden, waaronder mij, mee te verwelkomen: Voor wie de nuance zoekt.

Gedurende twee weken zagen mijn ogen dat motto dagelijks tenminste eenmaal. Het drong zich op via de omslag van de zangbundel, maar ook in statige letters op posters in de bushokjes. Ik citeerde het zelf graag op momenten dat ik vond dat de ouderejaarsleden de nuance tekort deden. En dat was best vaak. 
Mensen die zeggen dat reclame werkt, of mensen die vinden dat studentenverenigingen een blijvende invloed hebben op het jonge brein, kan ik op dit punt niet overtuigend tegenspreken: tot op de dag van vandaag komt dit motto bijna elke dag wel een keer in mijn hoofd op.


Dagelijks lezen we nieuwsberichten over politieke of maatschappelijke kwesties waarin de nuance ontbreekt. ‘Bankiers zijn graaiers en dus slechte mensen’, ‘de crisis is veroorzaakt door rechts’, ‘politici zijn niet te vertrouwen’, ‘linkse mensen zijn betere mensen’.  Uitspraken die als een mantra worden geponeerd, maar die geenszins volledig waar te noemen zijn.

Het gebrek aan nuance in dit soort stellingen, is over het algemeen geen domheid of desinteresse van de journalist of politicus. Het lijkt een moedwillige poging om een maatschappelijk probleem zo in te kaderen (in modern jargon ‘framen’), dat deze reacties oproept bij een groot deel van de kijkers. Een bak hapklare brokken verontwaardiging met als doel de achterban te vergroten.

Met deze hapklare brokken doen de media en de volksvertegenwoordigers hun publiek en hun professie tekort. Maatschappelijke kwesties vragen om brede inzichten over oorzaken en mogelijke oplossingen.  Ik vind dat het publiek er recht op heeft serieus genomen te worden. Dat journalisten en  politici de moeite nemen om de mensen mee te nemen in alle overwegingen en verschillende gezichtspunten.

Wie de nuance zoekt, kan in dit tijdsgewricht waarschijnlijk beter geen politicus willen worden. Ik ga het toch proberen. En ik kan niet helemaal beloven dat ik me nooit schuldig zal maken aan gebrek aan nuance. Omdat het woord nooit in zichzelf al te weinig nuance heeft.  En omdat een lekker ongenuanceerd frame heel af en toe ook net de nodige humor erin kan leggen. En dat komt goed uit, want VVD-politici hebben veel leukere humor dan alle andere politici.