facebook  linkedin  twitter

Oude blogs op volgorde van datum

Ook tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten met middeninkomen

Je zal maar een chronisch ziek of gehandicapt kind hebben en het is november 2014. Jij en je partner hebben een kleine baan om de zorg voor je kind heen, regisseren de extra zorg die nodig is, kortom, leven het leven waar je gezin wel bij vaart.

(Met deze tekst opende ik in het debat over armoedebeleid en wtcg/cer-gelden tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 november. Mijn motie is breed mede-ondertekend en raadsbreed aangenomen.)


Ondertussen wordt al het hele jaar door politici, journalisten en op je werk bij de koffieautomaten geroepen dat alle mensen in jouw positie onzeker zijn en bang dat ze tussen wal en schip vallen, nergens meer recht op hebben en alles zelf moeten doen. Dat niemand om je geeft en dat de overheid je helemaal aan je lot gaat overlaten.
Dan zijn deze donkere novemberdagen geen voorbode van een kerstgevoel, maar werken ze zwaarmoedigheid in de hand.

Wat je nodig hebt in zo’n situatie: een gemeente die heldere antwoorden kan geven en je ondersteunt in de regie van je leven. En deze niet overneemt.
De gemeente Utrecht is hard en goed op weg om de benodigde helderheid en ondersteuning beschikbaar te maken. Maar op de regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten gaat het even mis, wat de VVD betreft.

Het college stelde voor om de financiële middelen die vanuit het Rijk komen bij de overheveling van de wtcg/CER te gebruiken voor het armoedebeleid. De raad heeft via een amendement aangegeven dat de benodigde middelen voor armoede uit een andere pot worden gehaald. En dat is goed, vindt de VVD.
Niet alle mensen met een chronische ziekte of handicap zijn immers arm. Sterker, de grootste groep bevindt zich wat betreft inkomen in de middenmoot en heeft de tegemoetkoming hard nodig om de draagkracht op peil te houden.
Het college geeft aan dat de mensen die voorheen gebruik konden maken van de wtcg/CER nu bijzondere bijstand kunnen krijgen.
Maar, “bijzondere bijstand is iets voor arme mensen, niet voor ons”, zullen veel betrokken mensen denken.
Omdat de VVD graag wil dat ook mensen met een middeninkomen gebruik zouden moeten kunnen maken van deze speciale vorm van bijzondere bijstand, roept de VVD samen met CDA, D66, GroenLinks, Socialistische Partij, PvdA en Christenunie, het college op om heel erg helder te communiceren over deze mogelijkheid met de mensen die het betreft. En daarnaast dient de VVD met deze partijen samen een motie in getiteld ‘Ook een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten met een middeninkomen’.


Je zal maar een chronisch ziek kind hebben en het is november 2014. Laat het dan zo zijn dat het fijn is dat je in Utrecht woont. Waar de gemeente heldere antwoorden heeft en enkele basiszekerheden goed vormgeeft. En aan jou de regie laat van de zorg en het leven dat jullie willen leven.