facebook  linkedin  twitter

Oude blogs op volgorde van datum

Serieus. Blij.

Ik ben blij! Deze week ontdekte ik dat liberaal denken al op veel en op onverwachte plekken is doorgedrongen. Meer dan ik dacht. En dat stemt mij dus vrolijk, want ik ben ervan overtuigd dat een liberale maatschappij een beetje beter is voor iedereen die erin leeft.

In de publieke opinie worden liberalen vaak geframed als kil, koud en soms zelfs onmenselijk. Zeker in een linkse omgeving als de stad Utrecht. De basisprincipes van het liberalisme vrijheid en verantwoordelijkheid zijn verbonden aan individuele kracht, maar worden weggezet als egoïsme. ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn alleen iets voor de happy few’ zeggen mensen die zich liever sociaal noemen dan. ‘Niet iedereen heeft voldoende eigen kracht. Veel mensen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden. Vrijheid en verantwoordelijkheid tssss’. Vooral van mensen werkzaam in de zorg en hulpverlening hoor ik dat vaak.
Maar deze week maakten de gesprekken met hulpverleners me blij.


Afgelopen maandag ging ik op twee werkbezoeken in de stad. Dat is een van de leuke dingen van een raadslidmaatschap: er gaan veel deuren voor je open. Mensen en organisaties zijn blij om te kunnen laten zien waar ze aan werken. Dat is eigenlijk bij voorbaat al inspirerend. Het werd steeds inspirerender tijdens de gesprekken met de medewerkers van zowel het Leger des Heils De Hoek (langdurige opvang voor drugsverslaafden) als het Huis aan de Vecht van Axioncontinu (langdurige zorg voor ouderen). Tijdens de gesprekken ging het over de eigen werkwijzen en de verwachte veranderingen, over beleid en bezuinigingen, over geven en vragen. Zelf vind ik het prettig om niet in abstracties te blijven hangen, maar om concreet over en met de betrokken mensen zelf te praten. Bij beide organisaties leidde dat tot dezelfde uitspraak toen het ging over verantwoordelijkheid: “De mensen bij ons vinden het fijn om te merken dat ze serieus genomen worden”.
Mensen zijn sociale wezens. Mensen hebben elkaar nodig en zorgen voor elkaar. Van nature. Of ze nou kwetsbaar zijn of niet. Mensen willen serieus genomen worden, voor vol aangezien. Ook als ze niet alles alleen of zelf kunnen (wie kan dat trouwens wel?). Het maakte me blij dat de hulpverleners die ik deze week sprak daarnaar handelen. Dat stemt optimistisch over een liberaler Utrecht.